Alvar Martí

La Simbiosis dels Elements

La mirada estètica i creativa escolta el llenguatge del cor i estableix vincles amb lo invisible. La Terra com a sostén de l’alquímia dels elements. La Terra generadora de tota vida, prenyada per l’aigua, elevada per la llum del Sol i acaronada per l’aire, es a on creixen i viuen les arrels que ens connecten amb la força magnètica planetària. Tot forma part d’un equilibri auto sustentat. Imatges, emocions i metàfores sobre la simbiosis dels elements a on la Terra es el centre. L’instal·lacio consisteix en 4 escultures, unides per una iconografia similar, quatre per que la Terra es el quadrat i el numero 4, els elements bàsics també son 4 i el quint element el Ser humà, es el resultat alquímic conscient